Archives

Study BAHons (Afrikaans) At UJ

Study BAHons (Afrikaans) At UJ Toelatingsvereistes: Toelating tot die honneursprogram moet deur die Departementshoof goedgekeur word. Tydsduur van die program: 1 jaar Kontakbesonderhede: Naam: Prof M Pienaar / Tel: 011 559 2694 / Epos: mpienaar@uj.ac.za Kort beskrywing van die program: In die nagraadse programme in Afrikaans (Honneurs, Meestersgraad en Doktorsgraad) word menslike bestaan ondersoek deur te kyk na… Read More »