Archives

Study PhD (Afrikaans) At UJ

Study PhD (Afrikaans) At UJ Naam van die program: PhD (Afrikaans) Toelatingsvereistes: Toelating tot die Magistergraad moet deur die Departementshoof goedgekeur word. Tydsduur van die program: 3 jaar Kontakbesonderhede: Naam: Prof Eleanor Cornelius / Tel: 011 559 2694 / Epos: eleanorc@uj.ac.za Kort beskrywing van die program: In die nagraadse programme in Afrikaans (Honneurs, Meestersgraad en Doktorsgraad) word dieā€¦ Read More »